„Myslím, že nejenom opozice, ale i voliči po instalaci dalšího místostarosty zdůvodněnou potřebou zajistit „nárůst exekutivy města“ očekávali snížení počtu koordinátorů, kteří tyto činnosti zajišťovali v minulém volebním období. Nestalo se a návrhy opozice, že podpoří druhého místostarostu za předpokladu snížení počtu koordinátorů, koalice odmítla,“ vyjádřil se opoziční zastupitel Jan Havlík (Změna 2018) a současně i končící dlouholetý tajemník žďárského městského úřadu. „Pan starosta na tiskové konferenci slíbil, že ve třech až šesti měsících provede funkční analýzu těchto míst, a poté se rozhodne. Nezbývá, než si počkat na výsledek a doufat, že to nebyla jenom planá proklamace,“ doplnil Havlík. Uvolněný místostarosta města o velikosti Žďáru má podle nového vládního nařízení nárok na měsíční odměnu ve výši 68 484 korun hrubého a město tak ročně vyjde na 1 101 384 korun.

Co se týče nárůstu počtu úředníků, o čemž rozhodují radní, stávající (i předešlý) místostarosta Josef Klement (KDU-ČSL) uvádí, a k jeho slovům se připojuje i žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár živé město), že Žďár je se 121 zaměstnanci v porovnání s ostatními srovnatelnými městy městem s nejméně zaměstnanými osobami na úřadě. „Podíl státní správy a samosprávy je 79 a 21 procent, přičemž jinde samospráva převyšuje 30 procent,“ sdělil Josef Klement.

Rozklíčovává i nárůst úřednických míst. Kromě komunitního koordinátora a referenta marketingu přibyl pověřenec GDPR, opatrovník pro odbor sociální a manažer sociálních služeb, který je z 50 procent placen z projektu. Dále jde ještě o referenta územního plánu, referenta stavebního úřadu plus ještě dva do jednoho sloučené částečné úvazky. „Z toho vyplývá, že přibyli dva lidé, kteří spadají do samosprávné činnosti, plus půl úvazku manažera sociálních služeb, jenž má za sebou projekty v řádu několika milionů korun. Pověřenec GDPR je nutná záležitost ze zákona, zbytek je státní správa. Podle mého názoru je stav dlouhodobě ponižován nebo úmyslně „konzervován“, ale legislativní změny vyvolaly nutný nárůst,“ dodal místostarosta Klement.

Radní Radek Zlesák (ANO 2011) argumentuje tím, že vzhledem k tomu, že se městu v posledních čtyřech letech podařilo získat na dotacích více než sto milionů, je třeba, aby tyto projekty někdo připravil a vyřídil. „A i když jsou tito pracovníci zahrnuti pod strukturu městského úřadu, tak jsou placeni převážně z dotačních peněz. Na druhou stranu je třeba přiznat, že do tohoto nárůstu pracovníků městského úřadu se propsala i ne zrovna dobrá personální práce současného „politického“ tajemníka. Například za uplynulé volební období nebyl radě města, popřípadě zastupitelstvu, předložen ani jeden návrh, jak při zachování stávajícího počtu zaměstnanců zvládat nové požadavky a utlumovat věci nepotřebné, přežité nebo neefektivní,“ sdělil Radek Zlesák.