Kolekce Beaty Rajské Bod vzletu je inspirovaná Afrikou, kde je sláma jedním ze základních materiálů. Vychází z letošního návrhářčina pobytu v Zambii, kde se svojí kolegyní učila tamní ženy šít. „Šest dívek v Mongu, což je, městečko v jedné z nejchudších částí Afriky, jsme naučily základy krejčovského řemesla. Dokáží si už teď šitím vydělat na svoji obživu," poznamenala návrhářka.

Svoje zážitky, a to nejenom ze svého působení v Africe, žďárská návrhářka vylíčila ve své prvotině nazvané Ústřižky. Tu pokřtila 28. listopadu v Praze, a to stylově ústřižky látek. Tak, jako je obálka knihy sestavená z ústřižků látek – materiálů, se kterými Beata Rajská pracuje, jsou „ústřižky" jejího života seřazeny do knížky. Vypráví v ní příběhy z dětství, hovoří o své práci a vyjadřuje se s vtipnou nadsázkou ke vztahům mezi muži a ženami. Kniha je navíc doplněna fotografiemi a ilustracemi.

To, že by návrhářčiny myšlenky zaujaly veřejnost, ji utvrdila skutečnost, že její zápisky z pobytu v Africe byly hojně čteny a šířeny prostřednictvím sociálních sítí. „Chtěla jsem, aby knížka mohla být i dárkem, který si lidé mezi sebou dávají. A aby z ní bylo jasné i to, že jsem žena, která žije normální život a má také fotky z civilu, na kterých vždycky nevypadá jako na přehlídce," dodala návrhářka.