„Z ocenění máme ohromnou radost. Moc děkujeme všem dětem, které se o naše vítězství zasloužily," řekla s úsměvem Dagmar Kozlová, knihovnice oddělení pro děti a mládež žďárské knihovny.

Soutěž Kamarádka knihovna pořádají Svaz knihovníků a informačních pracovníků Česka a společnost 3M. Klání zaštiťuje ministerstvo kultury. „V Česku se koná od roku 2007. Jejím cílem je motivovat knihovny, aby byly co nejvstřícnější k dětským uživatelům a své služby stále zlepšovaly," řekl Vít Richter, čestný předseda svazu knihovníků. Soutěže se účastnilo osmdesát knihoven, jejich práci hodnotilo na patnáct tisíc dětí. Žďárská knihovna vyhrála v kategorii měst s dvaceti až čtyřiceti tisíci obyvatel.

Děti knihovny hodnotily loni na podzim. „Hodnocení vyplňovaly do komiksových formulářů. Mimo jiné tam uváděly, jak se jim u nás líbí i co by si třeba přály změnit," vysvětlila Dagmar Kozlová.

„Věříme, že naši milí malí čtenáři k nám budou stále rádi chodit a vstupovat do kouzelného světa knihy a čtení. Protože pak má naše práce opravdu smysl," dodala její kolegyně Olga Kotenová.

Dětské dotazníky, které po vyplnění knihovníci odeslali do Národní knihovny, byly jen jedním z prvních krůčků k získání titulu pro nejlepší dětskou knihovnu. Důležité byly i ostatní výsledky, třeba jak příznivou pro dětské čtenáře mají otevírací dobu, kolik pro ně pořádají akcí i počet výpůjček a procento dětských čtenářů z dětské populace města či obce. Porota ale hodnotila také úroveň komunikace knihovny s veřejností a se svým zřizovatelem nebo s neziskovými organizacemi.

Důležitou součástí posuzování potom u finalistů byla ještě návštěva hodnoticí komise. „Členové komise si prohlédli celou knihovnu. Zajímalo je vše, například i to, jestli je bezbariérová. Splnili jsme všechna nejvyšší kritéria," řekla Danuše Štefková, ředitelka Knihovny M. J. Sychry.

Ve žďárské knihovně je zaregistrováno kolem čtyř tisíc čtenářů, a téměř dva tisíce z nich jsou děti. „ V měření kvality a výkonu knihoven, takzvaném benchmarkingu, máme vždy výborné hodnocení, a právě z hlediska čtenářů do patnácti let jsme mezi nejlepšími," doplnila Danuše Štefková.

Jak se knihovníkům ve Žďáře daří, že tam děti tak rády chodí? „Na to se nás často ptají. Hlavně by to nešlo bez našich obětavých knihovnic, které pro děti s nadšením pracují. Je to často náročné, a přesto je vidět, jak je ta práce baví," chválila knihovnice Štefková.

„Podstatné dále je, když celý kolektiv může pracovat v jakési pohodě, prostě když cítíte podporu zřizovatele, jenž vám vytvoří dobré podmínky. A co je velmi důležité, knihovna se nesmí zastavit, ustrnout. Práce nás knihovníků je nepřetržitý proces. Dnes není knihovnictví už jen o knihách, ale i o informacích a jejich zdrojích. Když chceme úroveň své knihovny držet dál, musíme i udržet krok s novinkami," usmála se Štefková.