„Tam se hromadí a vyvěrá vedle i uvnitř liniové vpusti. Z toho důvodu byla kašna utlumena pouze na poloviční výkon, protože takto by byl její provoz velmi nehospodárný a následně by hrozilo i propadnutí nově položených kostek," uvedl Petr Fuksa z odboru rozvoje žďárské radnice s tím, že probíhají jednání na odstranění problému mezi městem, dodavatelem prací, projektantem a tvůrcem kašny.