Tento tým navštěvoval jednotlivé domy a nabízel pomoc v podobě materiálních zásob, mapoval momentální potřeby obyvatel a vedl podpůrné rozhovory s obyvateli.

„Nikdo z nich nám za celou dobu našeho působení neukázal dveře a nevykázal nás pryč. Všichni si byli tolik podobní, a přesto tak jiní,“ uvedla Lenka Judová ze žďárské charity.

Lucie Pátková