„Rozhodli jsme se, že dveře otevřeme opravdu všude. Tak, aby zájemci mohli navštívit prostory, do nichž se běžně nepodívají. A to nejen v samotném Žďáře nad Sázavou, ale také ve Velkém Meziříčí, v Bystřici nad Pernštejnem, v Radešínské Svratce nebo v Radostíně nad Oslavou, kde máme své pobočky,“ uvedla Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

V okresním městě bylo možné navštívit například Centrum prevence, pobočku Osobní asistence nebo nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ponorka. Otevřeny byly také prostory Klubu v 9, který se zaměřuje na podporu duševního zdraví. „Naše zařízení se specializuje na dospělé klienty, kteří se kvůli svému duševnímu onemocnění ocitli v nějaké nepříznivé situaci. Lidé s duševním onemocněním nejsou veřejností přijímáni vždy dobře, ostatní se na ně občas dívají takříkajíc skrz prsty. My se jim snažíme pomoci, podporujeme je v navazování kontaktů a usilujeme o to, abychom jim ulehčili komunikaci s ostatními. Pomáháme jim i s jednáním a vyřizováním na úřadech, u lékařů, v bankách a podobně. Podporujeme je zejména v tom, aby své záležitosti zvládali pokud možno sami,“ vysvětlila službu zmíněného charitního zařízení Ivana Ptáčková, vedoucí Klubu v 9.

Marcela Lorencová se včelám věnuje tři roky. Začínala se dvěma úly a dnes už má čtyři. Postupně se od svého mentora naučila vše, co ke včelaření patří.
Vždycky kolem úlů ráda čichám, protože je to úžasná vůně

Ročně vyhledá pomoc sociálních pracovnic a dobrovolnic Klubu v 9 okolo šedesáti klientů. Mnozí z nich pravidelně navštěvují ambulantní službu, ať už ve Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem nebo ve Velkém Meziříčí. „Do žďárské pobočky dochází okolo deseti klientů. Snažíme se jim zprostředkovat smysluplné trávení volného času. Mohou se zapojit v našich tvůrčích dílnách,“ řekla Ivana Ptáčková.

Šikovné ruce klientů Klubu v 9 už dokázaly vytvořit pestrou směsici nejrůznějších dekorativních předmětů i praktických produktů vhodných pro každodenní užívání – výrobky pletené z pedigu, vyšívané ubrusy, keramické dekorace, šité tašky, šperky či další věci pro radost a potěšení. „Výrobky pak nabízíme na prodejních výstavách. Peníze z prodeje se vrací zpět do rozpočtu Klubu v 9, můžeme za ně nakoupit materiál na další tvoření,“ poznamenala Ivana Ptáčková.