"Kinští nás požádali o příspěvek na novou tribunu, jejíž vybudování vyjde na dvě stě osmdesát tisíc korun. Jejich žádosti jsme vyhověli, schválili jsme pro ně finanční částku ve výši sto tisíc korun,“ informoval starosta Žďáru Jaromír Brychta.

Pódium je totiž využíváno pro mnoho akcí, které se v letních měsících v okresním městě odehrávají. „Na prvním nádvoří se konají letní taneční zábavy, Horácký džbánek, festival dechovek a mnoho dalších významných událostí ve Žďáře. Je tedy samozřejmě také v našem zájmu, aby bylo kde je pořádat,“ dodal Jaromír Brychta.

Výstavba nové tribuny by se měla stihnout do doby, než nádvoří žďárského zámku ožije první akcí pod širým nebem.