Dodavatelská firma představila několik návrhů tras východní varianty obchvatu, které bude město dál projednávat s ochranáři přírody a památkáři, následně se starosty dotčených obcí. „Další setkání je naplánované na prosinec,“ představil plány Mrkos.

Město již dříve získalo takzvanou studii EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Trasa obchvatu je navržená už asi čtyřicet let, problematickým úsekem v původní trase bylo přednádraží.

Ilustrační foto.
Kauza ze Žďáru: policie začíná s výslechy kvůli pohřbívání na Zelené hoře

Město se totiž za desítky let rozrostlo a v současnosti už by při původní trase nešlo o obchvat. „Byl by to průtah městem. A v takovém úseku by nebyla povolená rychlost devadesát kilometrů za hodinu. Proto by stavba nemusela být z ekonomického hlediska posouzena jako přínosná. Jako město bychom byli rádi, kdyby se podařilo zadat vyhledávací studii na prověření alternativní trasy. A to buď v celém rozsahu obchvatu, nebo jeho části,“ řekl již dříve Mrkos.