„Máme ve firmě podíl 61,7 procenta, zbytek vlastní Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Dolní Rožínka. Loni tito akcionáři projevili zájem se svých akcií zbavit, a my, jelikož máme ze stanov předkupní právo, jsme jim předběžně navrhli dvě možné varianty řešení odkupu,“ informoval žďárský místostarosta Josef Klement.

První varianta počítá se splátkovým kalendářem, kdy by Žďár v průběhu tří let Novému Městu a Velkému Meziříčí zaplatil po třiceti milionech korun a Dolní Rožínce přes sedmnáct milionů; dohromady tedy více než 77 milionů. Druhým návrhem žďárské radnice je stanovená celková suma ve výši 55 milionů zaplacená akcionářům jednorázově, a to za odkoupených 22 procent jejich akcií. „Žďár nemusí mít nutně vlastnit veškeré akcie, kdybychom získali čtyřpětinovou majoritu, společnost bychom plně ovládli,“ vysvětlil starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

Vojnoměstecký zamrzlý vodopád.
OBRAZEM: Lesík za Městcem ukrývá klenot z ledu

Podle starostových slov společnost Satt ve Žďáře mimo jiné více jak z poloviny zajišťuje vytápění, takže je pro město do jisté míry strategická. „Chceme zůstat majoritním akcionářem a rádi svůj podíl ve společnosti navýšíme, avšak ne za každou cenu. Máme proto zájem jednat o ceně za odkup akcií, ale zda Nové Město, Velké Meziříčí a Dolní Rožínka na naše návrhy přistoupí, nebo nepřistoupí, to nemůžeme předjímat,“ přiblížil Zdeněk Navrátil s tím, že případný závazek by po projednání ještě museli potvrdit žďárští zastupitelé.