Radnice je ale rozhodnuta výměnu téměř čtyř set svítidel stihnout. „Dosáhli jsme na dotaci na výměnu veřejného osvětlení a získali 4,3 milionů korun z celkového nákladu, který činí pět milionů šest set padesát pět tisíc. Podmínkou dotace je, že bude výměna realizovaná do konce tohoto roku,“ vysvětlila spěch, s jakým se Žďár pouští do výměny osvětlení, tamní místostarostka Romana Bělohlávková.

Ve Žďáře nad Sázavou zatím převažují zastaralé typy svítidel. „Nejvíce je sodíkových výbojek. V některých částech ale už úsporná LED svítidla máme,“ poznamenal první muž žďárské radnice Martin Mrkos. „Nová svítidla by měla zajistit mimo jiné i snížení světelného smogu, který provází všechna města včetně toho našeho. I na toto jsme mysleli, když jsme do výměny svítidel šli,“ dodala Romana Bělohlávková.

Stará svítidla je nyní nutné demontovat a vyměnit je za nová LED svítidla. Tato akce se dotkne především dvou městských částí, a sice Vysočan a Stalingradu. „Konkrétně to bude ulice Polní, Srázná, část ulice Lesní a Sychrovy. Osvětlení také vyměníme v celém sídlišti Libušín, včetně cyklostezky. Co se týká Stalingradu, tam bude rekonstrukce probíhat od Brodské ulice směrem dolů k řece Sázavě. Výměnu uskutečníme i na ulici Neumannově a mezi bytovými domy včetně centrálního parkoviště,“ upřesnila Romana Bělohlávková.

Nové osvětlení bude znamenat také úsporu pro městskou kasu. „Měli bychom ušetřit zhruba čtyři sta tisíc korun ročně. Pokud vezmeme v úvahu finanční spoluúčast města na výměně svítidel, tak ta bude takto splacena za pouhé tři roky. Pak už bude úspora znamenat pouze příjem do městské pokladny,“ přiblížila úsporný harmonogram Romana Bělohlávková.