Druzí obyvatelé mají ale na podzimní úklidovou akci města, která začíná ve čtvrtek 7. října, jiný názor. „Já jsem ráda za to, že město přistaví kontejnery a lidé nebudou to, co nepotřebují, házet kam se dá. Mám ráda čisto, a tak jsem za podzimní úklid vděčná,“ nechává se slyšet Jana Sklenářová.

Město chystá svoz nebezpečného odpadu, mezi který patří například vyřazené elektrospotřebiče, obaly znečištěné škodlivinami a podobně. Ve svém zpravodaji už zveřejnila radnice přesný harmonogram, kdy a kde budou pracovníci zajišťující úklid odpad odebírat.

„Po ukončení mobilního svozu je možné uložit nebezpečné a všechny další odpady na sběrném dvoře na Jihlavské ulici. Tato služba je k dispozici celoročně,“ informuje radnice.

V určitý den a po určitou dobu budou v ulicích města rozmístěné také kontejnery na velkoobjemový odpad. A nezapomíná se ani na popelnice na bioodpad. Ty se budou v pravidelných intervalech vyvážet až do konce listopadu.