První slovo v případech záškoláctví má samotná škola. Docházka dětí je sledována a v případě, že se objeví u dítěte deset neomluvených hodin, začne výchovný poradce jednat s rodiči dítěte o tom, co je pravou příčinou záškoláctví.

„Snaží se pomoci a předchíázet tomu, aby k záškoláctví nadále docházelo. Pokud rozsah neomluvených hodin přesáhne číslo dvacet pět, pak se už svolává výchovná komise za účasti orgánu sociálně-právní ochrany dětí,“ vysvětlil zavedené postupy Josef Klement s tím, že pokud se jedná o opakované záškoláctví, pak už jde o přestupek proti školskému zákonu a v tomto případě je už zahájeno trestné řízení.

Rodiče záškoláků mohou být postiženi pokutou až do výše pěti tisíc korun nebo nařízení trestu obecně prospěšných prací.