„Před časem jsme obdrželi žádost SATTu o odkup výměníkových stanic na přípravu tepla. Proběhl audit, z něhož vyšlo, že většina z nich je již na hranici životnosti. Jedna vychází zhruba na 400 až 600 tisíc, přičemž celková částka za sedmnáct stanic po odečtení amortizace činila 1,3 milionu korun. Z toho si lze udělat představu o jejich stavu,“ uvedl místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Město tak stálo před rozhodnutím, zda výměníkové stanice prodat, aby je zmodernizoval jejich nový majitel, anebo do nich nemalou částku investovat. Žďár se rozhodl pro prodej, přičemž SATT si následně coby poskytovatel tepla výměníkové stanice na své náklady přebuduje. „Městu tím vzniknou i nějaké náklady, jde o rozdíl 600 tisíc korun ročně mezi primární a sekundární cenou tepla – dosud město platilo jako vlastník stanic primární cenu, která je nižší. Na druhé straně zase ušetříme na modernizaci stanic a na provozních nákladech,“ upřesnil místostarosta.