Úpravy v ulici jsou nutné, opravou projde především vozovka stávající vrstva silnice je v současné době nevyhovující a nahradí ji nový povrch. „Konstrukce vozovky už překonala svoji životnost, vykazuje konstrukční poruchy a podélné trhliny," popsal Petr Fuksa, zástupce vedoucí odboru rozvoje a územního plánování městského úřadu.

Stavební úpravy ulice budou zahrnovat i opravy uličních vpustí, výškové úpravy roštů a revizních šachet a obnovu vodorovného značení.

Úsek, jehož se rekonstrukce týká, je dlouhý asi jeden kilometr, od křižovatky Neumannovy s Novoměstskou ke křižovatce s Dolní ulicí. Zjišťování technického stavu vozovky zadalo město akreditované zkušební laboratoři, ta pak také navrhne úpravy. „S diagnostikováním se ještě nemohlo začít, zatím to nedovolilo počasí," doplnil Fuksa.

Laboratoř má zprávu o stavu silnice předložit do konce března. Zpráva poslouží jako základ ke zpracování projektové dokumentace, po odevzdání projektové dokumentace požádá město o stavební povolení a vypíše konkurz na dodavatele stavby.