Díky obnovení stezek získá krajina zase svoji přirozenou průchodnost, jako tomu bylo v minulosti. „Vedle toho tím podporujeme i rozmanitost biologických druhů v přírodě, přispíváme k omezení půdní eroze a k zadržování vody v krajině,“ řekl starosta města Martin Mrkos. Žďárákům se tak nabídnou nové vycházkové okruhy a zlepší se prostupnost krajiny.

Cesta na Vysoké bude půl kilometru dlouhá a široká tři až pět metrů. „Podél cesty už bylo vysázeno osmatřicet stromů,“ uvedl Mrkos. Vysázet je pomohli zaměstnanci banky, která na akci přispěje částkou 150 tisíc korun. Dalších devětatřicet stromů a 308 keřů přibude v průběhu podzimu. Vysadí je Satt a Sdružení Krajina. „Jsme rádi, že nám to město umožnilo. Stromy budeme sázet na obnovené cestě na Vysoké v sobotu 12. listopadu. Připojit se může kdokoliv, scházíme se od půl desáté,“ pozvala širokou veřejnost Dagmar Kafková ze Sdružení Krajina. Jedná se o jabloně, třešně, švestky, ale i listnáče jako javory, duby a lípy.

Nové zvony rozezněly Bystřici po osmdesáti letech.
Bystřici rozezněly po osmdesáti letech nové zvony. Staré zrekvíroval protektorát

Původní cesty jsou pořád zaneseny v katastrálních mapách, ale fakticky neexistují. „Jsou rozorány, ale na základě domluvy se zemědělci se vyjmou z pachtu zemědělské půdy a vznikne biokoridor,“ vysvětlil Mrkos. Zemědělci si však budou muset dávat pozor, aby nepoškodili stromy. „Cesta bude zpočátku vymezena dřevěnými kůly, aby nedocházelo k rozorávání cesty zemědělskou technikou. Péče o cestu a výsadby bude do budoucna zásadní,“ doplnil správce městské zeleně Jiří Hemza.

Město chce do konce roku začít ještě s obnovou cesty u Zelené hory. „Do budoucna jsme vytipovali další cesty k obnově. V letošním roce jsme vyčistili začátek cesty od zámku do Stržanova. Bude se pokračovat ze Stržanova na Polničku a k Pilské nádrži, a k úpravám dojde i u cest směrem z Vodojemu na Plíčka a směrem k Veselíčku,” dodal Mrkos. 

Pavel Liška nabízí několik druhů medu, medovinuy nebo medového piva. Nerozhodným návštěvníkům dokáže poradit s výběrem.
Perníčky, pivo i medovina. Novým Městem voní med, podívejte se