Lokality pro bydlení mají nově koeficient 1,8, město má přitom právo zvolit maximálně pětku. Výjimku mají pouze Přednádraží a Stalingrad, centrum města, které zahrnuje i Libušín a sídliště u průmyslovky, tam bude platit koeficient 1,3. Plochy pro průmysl a části bez osídlení budou mít koeficient dva. Největší míru zdanění ponesou obchodní řetězce jako Kaufland nebo Billa. Ty budou muset počítat s koeficientem pět.

Ilustrační foto.
Válka pohřebních služeb: policejní prověřování na Zelené hoře bude pokračovat

Výši daně z nemovitosti město v minulosti neměnilo, inflace ale stoupla od roku 2010 o šedesát procent. „Vybrané peníze tak mají od té doby míň než poloviční reálnou hodnotu, zastupitelé tak svým rozhodnutím propad dorovnávají. Do výše daně pro řadové Žďáráky se podařilo promítnout i nějaký sociální rozměr, jsme na čtvrtině možné výše a měsíčně jde většinou o desítky korun. Rozhodli jsme se zohlednit diametrálně rozdílné náklady města na zabezpečení všech potřebných služeb v různých lokalitách, na stole přitom byly mnohem tvrdší varianty. Hodnota nemovitostí stále roste i díky investicím města do infrastruktury a veřejného prostoru," komentoval starosta města Martin Mrkos.

Radní se při rozhodování o výši daně opírali také o analýzu urbánní ekonomie. „Podrobně jsme spočítali náklady na jednotlivé lokality ve městě, které se liší podle hustoty osídlení. Město svým obyvatelům zajišťuje řadu služeb pro každodenní život, podle analýzy jsou náklady na obyvatele sídliště v centru přes dva tisíce korun ročně, ale obyvatel například Klafaru stojí asi osm tisíc. Náklady na udržení kvality života v rezidenčních čtvrtích jsou mnohdy vyšší, než je příjem na obyvatele, který město z těchto částí získává," dodal autor analýzy Vít Zeman.