„Dříve platila různá výše poplatků pro odlišné výměry. To chceme sjednotit. Univerzální cena nájmu za metr čtvereční je nově stanovena na dvacet korun za rok. Stejným systémem je upravena i částka za služby spojené s pohřbíváním, to znamená například za údržbu cest, odvoz odpadu a podobně. Jednotná cena byla stanovena na sto třicet korun za metr čtvereční a rok,“ prozradila žďárská místostarostka Ludmila Řezníčková.

Celkem tak majitelé hrobových míst nově zaplatí sto padesát korun ročně za metr čtvereční. „Nebude to ale mít okamžitý dopad. K úpravám bude docházet až v případě uzavírání nové smlouvy. Staré smlouvy budou zatím pokračovat v zavedeném režimu,“ poznamenala Ludmila Řezníčková.

„Ceny za pronájem hrobových míst jsou dané ze zákona. Maximální částka je třicet korun za metr a za rok a tři sta korun za metr a za rok za služby spojené s pohřbíváním. Na tuto maximální částku město Žďár nešlo. Vzniklý rozdíl je dotován z rozpočtu města jako služba občanům,“ dodala Ludmila Řezníčková.