„Je to kniha, která vyšla v edici věnující se památkám UNESCO. Téma Santini na Moravě mě dlouhodobě zajímá, už dříve už jsem napsal studii o Křtinách a Rajhradu. A když jsem dostal šanci stát se spoluautorem publikace o Zelené hoře, velice mě to potěšilo," řekl jeden z autorů, český historik umění zabývající se dějinami architektury Jiří Kroupa.

Kniha připomíná všechny nejznámější stavby Jana Blažeje Santiniho-Aichla na Žďársku. Nejvíce se ale zaměřuje na kostel Jana Nepomuckého. „Snažil jsem se v ní mimo jiné také ukázat jeden malý objev zprávu o velké zelenohorské slávě a slavnosti z roku 1730, která doposud nebyla známa. Jejím jádrem je popis zelenohorského kostela," prozradil Jiří Kroupa.

Podle spoluautora publikace lze v tak unikátní stavbě, jako je Santiniho svatostánek zasvěcený svatému Janu Nepomuckému, stále nacházet něco nového. Přestože byla již mnohokrát popsána, dokáže i nadále překvapovat. „Můj výklad architektury na Zelené hoře je hodně otevřený. Popsal jsem v publikaci čtyři základní interpretace týkající se tohoto místa s tím, že když se člověk otevřeným zrakem zadívá do interiéru a exteriéru, po čase objeví zase něco nového," potvrdil Jiří Kroupa.

Žďárská památka zapsaná v roce 1994 na Seznam světového přírodního a kulturního bohatství UNESCO, je jednou z nejkrásnějších staveb regionu. „Je důležité, abychom se o tu naši perlu starali a dávali také světu vědět, že ji tady máme, a že opravdu stojí za návštěvu. A také že nejde pouze o kostel Jana Nepomuckého na Zelené hoře, ale že celé Žďársko k Santinimu neodmyslitelně patří," vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

„Jsme rádi, že tato publikace bude dávat o Žďársku vědět širokému okolí. Navíc jsem potěšen, že vznikla nejen česká verze, ale také anglická. Díky ní je možné prezentovat naši památku i v zahraničí," doplnil Zdeněk Navrátil.

Nová publikace je vysoce ceněna také v odborných kruzích. „Jsem vděčný za každou knihu propagující Santiniho na Žďársku. O to více si ale cením této, jejímiž autory jsou přední kapacity historie architektury v České republice. Navíc Jan Sedlák je se slavným architektem už dlouho nedílně spjatý. Každému, kdo někdy o Santinim bádal, se určitě už dříve dostala do rukou některá ze Sedlákových publikací," řekl historik Stanislav Mikule.

Křest knihy doplňuje výstava fotografií Santiniho staveb Jiřího Podrazila, která je nainstalována v Kině Vysočina. Expozice bude otevřena ve dnech promítání, tedy ve čtvrtek, v pátek, v sobotu a v neděli vždy hodinu před promítáním.