Ve sněmovně je novela ve druhém čtení, pravděpodobně koncem března by měla projít třetím čtením a následně pak zhruba do měsíce i senátem. Zřízení instituce s rozpočtem přibližně sedm miliard korun se, projde-li úspěšně hlasovací mašinerií, předpokládá již letos v červenci. „V současné době se hraje o sídlo této agentury. Načetl jsem pozměňovací návrh, aby bylo ve Žďáře nad Sázavou. Ve hře je tedy nyní Praha, Ostrava, Žďár a okrajově Bruntál,“ přiblížil žďárský poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Zlesák (ANO).

Městu by to podle něj přineslo nejednu výhodu, zvláště narůst počtu nových pracovních míst. Podle návrhu je pro rok 2019 plánováno personální zajištění agentury v počtu šesti desítek středně a vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, z nichž polovina má být převedena v rámci delimitace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

„Jedná se o kvalifikovaná místa v zajímavém oboru s dobrým finančním ohodnocením. Ta budou odolná vůči vlivům, které může přinést ekonomická krize,“ zdůraznil Radek Zlesák. Jako další benefit pro město uvedl například zvýšení kupní síly obyvatel, příliv nových zájemců o bydlení, zvýšení povědomí o městě či zvednutí prestiže Žďáru jako sídla ústřední správy státu. Jako možné sídlo zmínil Radek Zlesák kupříkladu administrativní budovu ve žďárské ulici Komenského číslo 1786.

Bezmála padesát tisíc korun se podařilo vybrat v rámci benefičního utkání, které uspořádal žďárský florbalový klub Hippos pro sdružení Popálky.
Hippos uspořádal benefici pro Popálky

Návrh podporuje i poslanec (KDU-ČSL) Vít Kaňkovský. „Za sebe jsem připraven podpořit návrh, aby sídlem Národní sportovní agentury byl Žďár nad Sázavou, ale postoj klubu KDU-ČSL zatím komentovat nemohu, protože jsme o této otázce ještě nejednali. Myslím si, že vzhledem k blízkosti Nového Města na Moravě, které je centrem zimních sportů, by sídlo zmíněné agentury ve Žďáře mělo svou logiku,“ uvedl poslanec.

Ne všechny reakce na zvažované zřízení NSA, ať již ve Žďáře, nebo jinde, jsou však pozitivní. „Vznik nového úřadu pro sport nepodporuji. Potřebujeme určitě změnu financování sportu, abychom podporovali zejména děti a mládež i v nejmenších obcích. Takovou změnu je ale možno prosadit na ministerstvu školství i bez nové úřednické agentury. Ta bude na svůj provoz potřebovat značnou část peněz, které vezme samotným sportovcům. Návrh na zřízení této agentury je přesně podle hesla - když si s něčím nevíš rady, zřiď pro to nový úřad,“ vyjádřila se žďárská poslankyně (ODS) Miroslava Němcová.