Nový zaměstnanec na této pozici vystřídá dlouholetého stávajícího tajemníka žďárského úřadu Jana Havlíka, kterého coby lídra nové strany Změna 2018 výsledek komunálních voleb ve Žďáře nad Sázavou vynesl do zastupitelského křesla.

S ohledem na zákonem danou takzvanou neslučitelnost funkcí si tak musel vybrat, zda bude zastupitelem, anebo zůstane tajemníkem, který má na vedení města zcela odlišné názory než jeho „chlebodárci“.

„Dne 1. listopadu jsem rezignoval na funkci tajemníka s účinností k 31. lednu. Tím je v souladu se zákonem o volbách vyřešena neslučitelnost s mandátem zastupitele, který jsem přijal. Budu dále pracovat pro město jako opoziční zastupitel,“ konstatoval Jan Havlík, který post tajemníka vykonával jednadvacet let.

Jinak by to zřejmě nešlo, neboť vzhledem k tomu, že z Jana Havlíka se v průběhu posledních čtyř let stal velký kritik staronového vedení Žďáru a vlastně i z tohoto důvodu se komunální politiky pustil.

„Bylo by velmi těžké najít důvěru k jeho dalšímu pokračování,“ připustil předešlý starosta Žďáru a stávající koaliční zastupitel Zdeněk Navrátil (Žďár – živé město).

Podle svých slov dosluhující tajemník o další práci aktuálně nepřemýšlí. „Novou práci si najdu, až si trochu odpočinu a doženu osobní resty,“ vyjádřil se Jan Havlík.

S obsazení pozice nového šéfa městského úřadu počítají zástupci města v průběhu února až dubna, čemuž by se rovněž měly přizpůsobit termíny výběrového řízení. To má být vícekolové s předpokladem, že první kolo se uskuteční 8. ledna a druhé 22. ledna. Uchazeči budou pozváni a o dalším průběhu vždy v předstihu informováni. Mimo standardního životopisu, údajů o odborných znalostech a výpisu z rejstříku trestů město od přihlášených zájemců požaduje rovněž vypracovanou vlastní koncepci řízení městského úřadu, a to v maximálním rozsahu pěti stran formátu A4.