„Byli jsme úspěšní při získání dotací na revitalizaci školních zahrad ze Státního fondu životního prostředí. Jedná se o akci, která se bude realizovat celkem na pěti místech,“ uvedl žďárský místostarosta Josef Klement.

Na novinky ve školní zahradě se tak mohou těšit žáci i pedagogové 4. a 5. základní školy. A také děti navštěvující mateřské školy Haškova, Vysocká a Veselská. „Celkový objem finančních prostředků potřebných na revitalizaci školních zahrad bude 3,6 milionů korun bez DPH. 2 miliony 360 tisíc korun jsme dostali ze Státního fondu životního prostředí,“ upřesnil finanční stránku věci Josef Klement.

Jednotlivé projekty na obnovu školních zahrad jsou už hotovy. „Nazývají se Broučkiáda, Živá zahrada, Zahrada objevů a poznání, Pozorujeme doma i na sluníčku a Přírodní zahrada,“ prozradil Josef Klement.

Proměna zahradních celků by se měla uskutečnit do konce listopadu. V jednotlivých zahradách přibudou zcela nové prvky. „Jedná se o různé lavičky, domečky pro broučky, brouččí sochy a podobně. Tak, aby zahrada byla živá, a děti se jejím prostřednictvím mohly seznamovat se životem v přírodě,“ vysvětlil Josef Klement.