Na posouzení dokumentace vlivu na životní prostředí kvůli návrhu na stavbu obchvatu, který by vedl kolem Žďáru nad Sázavou, čeká Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). ,,Obchvat by dopravě ve městě ulevil. Hodně lidí, co znám, říká, že už byl dávno potřeba,“ sdělil Jan Síla, který Žďárem často projíždí.

Dokumentace byla na začátku dubna dokončena a předána na Krajský úřad Vysočiny. ,,Od zveřejnění na úřední desce krajského úřadu je třiceti denní lhůta na vyjádření. Pak bude zpracován posudek k dokumentaci vlivu na životní prostředí a poté bude vydáno závazné stanovisko, které bude podkladem pro další řízení. Předpokládáme, že do konce srpna by mohlo být stanovisko vydáno,“ vysvětlil proces Martin Buček z ŘSD.

Podívejte se, jak šel čas se novoměstským hotelem. Letos oslavil 50 let.
Mekka sportovců Novoměstska slaví padesát. Podívejte na dobové fotky hotelu Ski

Dle starosty Žďáru Martina Mrkose je proces představy o výsledném vlivu stavby na životní prostředí jedním ze střípků do mozaiky na dlouhé cestě k obchvatu. "Kde se bude lámat chleba je následující ekonomické posouzení stavby. V prostoru před nádražím nepůjde o obchvat, ale průtah. Nejspíš s nižší maximální povolenou rychlostí, což může být komplikace. Jako město bychom si měli ve spolupráci s ŘSD zajistit vyhledávací studií ověření, kudy jinudy může obchvat také vést a snížit riziko komplikací,“ řekl Mrkos.

Trasa obchvatu je v dokumentaci vedená západně od města a je rozdělená na dva úseky. Začátek je asi čtyři sta metrů před křižovatkou silnic I/37 a III/35016. Konec obchvatu je přibližně v polovině úseku mezi křižovatkou přeložky s Jihlavskou ulicí a křižovatkou přeložky s Brněnskou ulicí. Celková délka je téměř šest kilometrů. Dle dokumentace je předpokládaný začátek stavby obchvatu asi za deset let.