V plánu investic je i rekonstrukce povrchů na náměstí Republiky nebo výstavba sportovně rekreačního areálu u Pilské nádrže včetně propojení na okruh kolem kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

„Část peněz půjde také na opravu budovy místního protidrogového centra Spektrum a dále na doplacení nákladů za stavbu mostu na Klafar či zateplovací práce na Mateřské škole Veselská, které z letošního roku přechází na rok 2014," nastínila blíže rozdělení výdajů starostka Dagmar Zvěřinová. Dofinancovat se ovšem budou muset rovněž nové obvodové pláště na objektech knihovny, Kina Vysočina a Domu kultury.

Zatímco činnosti na modernizaci zázemí u Piláku za cirka 30 milionů korun začaly již v tomto roce a mají být hotovy do května či června 2014, centrum okresního města obsadí dělníci až zjara. Úprava stávajících povrchů od silnice I/37 včetně nového mobiliáře, kašny, zvonkohry, veřejného osvětlení, zeleně a bezbariérových prvků vyjde na 41 milionů korun. Dotace z regionálního operačního programu činí zhruba 22 milionů, tu však město obdrží až po realizaci stavby v roce 2015.

S velkými náklady počítají radní v souvislosti s opravami v Neumannově ulici, s rekonstrukcí chodníků v Bezručově ulici nebo v Domě s pečovatelskou službou v ulici Haškova, kde je dle starostky na konci životnosti elektroinstalace v bytových jádrech a na chodbách. Na práce v Bezručově ulici se pak radnice snaží zajistit dotaci ze Státního fondu dopravy.

„Uvažujeme i o dokončení zateplování velkých budov ve Žďáře, zbývají Hotelový dům Morava a Základní umělecká škola Františka Drdly. Předpokládané náklady činí kolem třiceti milionů, čekáme na dotaci," informoval o dalších plánech první místostarosta Jaromír Brychta.

Naopak v rozpočtu na příští rok, který je vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 456 763 000 korun, nejsou pokryté akce jako například rekonstrukce hřiště u Základní školy Švermova 4 za 9 milionů korun, oprava vestibulu, toalet a pořízení nových sedaček do kina či úprava staré vozové cesty, která je využívaná jako rekreační trasa ke Starému dvoru. „Dotační tituly, jež jsou na úvoz, tedy cestu pro pěší s osvětlením, vypisovány, jsou tak nevýhodné, že se nevyplatí o nich uvažovat," řekla starostka Dagmar Zvěřinová.

„Při tvorbě rozpočtu jsme se drželi při zdi z obav z naplňování daní. Není jen provozní a udržovací, jsou tam i nějaké investiční akce. Nikdo nechtěl stavět vzdušné zámky, zvláště, když je to rok před volbami," dodala s tím, že schválili i využití kontokorentního úvěru ve výši 50 milionů.