Žďár nad Sázavou a baroko k sobě patří, a to především díky stavbám architekta Jana Blažeje Santiniho. Jeho poutní kostel na Zelené hoře patří k vrcholům takzvané barokní gotiky. A právě baroko najde ve Žďáře nad Sázavou svoji evropskou expozici.

S nápadem přišli pracovníci informačního centra v zámku. To i s ohledem na fakt, že se z budovy konventu někdejšího kláštera odstěhovala po pěti letech výstava klavírů. Prostory jsou nyní nevyužité a přitom připravené pro další expozici. O náklady na zřízení galerie barokního umění se podělí Národní galerie, podnik Žďas, kraj Vysočina, a ke své části se přihlásilo i město.

Žďas poskytne jeden a půl milionu korun na potřebné úpravy prostor určených pro novou expozici. Velký podíl ponese Národní galerie, která uvolní už letos dva miliony korun. Ty především padnou na restaurování vybraných uměleckých děl. Podíl se ale očekává i od města vzhledem ke zvýšení jeho turistické atraktivity právě díky galerii.

„Radní schválili návrh memoranda o spolupráci. Očekáváme, že v průběhu deseti let, po něž má být sbírka vystavená, přičemž je zde i možnost prodloužení doby výstavy, půjdou na provoz galerie z městské pokladny miliony korun. Mezi radními nezazněl žádný hlas proti podpoře nové galerie. Všichni to vnímáme jako velkou propagaci města. Jde o velmi významnou expozici,“ uvedla místostarostka Dagmar Zvěřinová.

Podle starosty Jaromíra Brychty má ITC konkrétní představu o výši podpory ze strany města. Odráží se od dosavadních ročních nákladů a zisků informačního centra: „Náklady se pohybují okolo milionu dvou set tisíc korun. Průměrná návštěvnost asi dvacet tisíc lidí přinese zisk šest set tisíc korun. ITC by chtělo mít zisk i náklady vyrovnané. A právě tuto částku do srovnání obou položek by měly hradit město společně s krajem Vysočina. Jakým poměrem, to ještě musíme s krajem vyjednat.“

Celkem má přijít zřízení nové galerie na zhruba pět milionů korun. Otevření výstavy je naplánované na příští rok před hlavní turistickou sezonou. Současně s otevřením galerie přijde i další pozitivní změna pro návštěvníky. Ta se týká otevírací doby. Počítá se totiž s celoročním provozem.

Ivan Lidmila