„Mně se ten nápad líbí. Je to ekologické, a třeba by to pak mohlo pro Bystřici znamenat levnější elektřinu,“ myslí se Pavel Valášek.

Další z dotázaných naopak vidí i negativa velké zrcadlové plochy. „Obával bych se vandalů, kteří si zrcadla určitě vezmou na mušku. Je to sice mimo město, ale když někdo chce něco zničit, udělá to. Kromě toho se mi nechce věřit, že by právě v Bystřici bylo tolik slunečních dní, že by se vyplatilo budovat sluneční elektrárnu,“ prohlásil František Dušek.

Zelená energie

Pro radnici by výstavba fotovoltaické elektrárny znamenala další krok k městu coby centru „zelené“ energie. Turisté by si tak při své návštěvě mohli obhlédnout nejenom kotelnu na biomasu či vodní elektrárnu v blízkém Víru, ale i sluneční elektrárnu. Záměr však má několik slabin, které je třeba „vychytat“. „Jedná se například o reakci Czech Investu, který poskytl dotaci na průmyslovou zónu – fotovoltaická elektrárna sice vhodná je, ale nenabídne pracovní místa,“ sdělil bystřický místostarosta Josef Vojta. „Maximálně pro nějakého hlídače toho objektu,“ upřesnil starosta Bystřice Karel Pačiska.

Také se musí dořešit i na první pohled banální záležitosti – jestli je třeba v okolí honitba. „Aby případně myslivci při honech zrcadla nerozstříleli,“ dodal bystřický starosta Pačiska.

Sto korun za metr

Vítězná firma, která vzešla z výběrového řízení, si podle dohody vyřídí stavební povolení a jakmile to nabude platnosti, přijde řada na placení. Bystřičtí pozemek v průmyslové zóně nabízejí za sto korun za metr čtvereční. „Uzavřeli jsme zatím s vybraným investorem slouvu o smlouvě budoucí,“ poznamenal místostarosta Vojta.

Zájem podnikatelů o stavbu fotovoltaické elektrárny zástupce radnice příjemně překvapil. Pro město je záměr podobného typu výhodný i proto, že fotovoltaická elektrárna na rozdíl od jiných provozů potřebuje minimum inženýrských sítí.

„Nejdříve jsme měli jednoho zájemce, po zveřejnění se objevili další tři a jeden se ozval až po termínu řízení,“ doplnil starosta Pačiska.