„Původně byla na tomto místě jenom louka. Od září si budou děti moci hrát na pískovišti, hřišti, chceme tam pěstovat bylinky a zeleninu. Dokonce na zahradě budujeme i venkovní učebnu,“ řekla ředitelka mateřské školy Jana Sobotková.

Náklady ve výši 94 tisíc korun byly hrazeny z dotace ministerstva školství. „Zbývajících dvacet sedm tisíc jsme zaplatili ze sponzorských darů rodičů,“ dodala Jana Sobotková. Zahrada bude hotová do konce prázdnin. (lj)