Původně se zdálo, že se Novoměstští budou muset ještě bez kamer nějaký čas obejít. To kvůli zamítnuté žádosti o dotaci. Radní ale nakonec zvedli ruku pro zakoupení alespoň pěti kamer. Dovoluje to projekt datového úložiště, na nějž město dotaci dostalo. Díky tomu se totiž záměr kamerového systému ostrahy města zlevňuje.

Kamery uvidí
–Vratislavovo náměstí
(3 kamery)
– ulici Žďárská (1 kamera)
– Komenského náměstí
(1 kamera)

„Dotaci na celý kamerový systém jsme nedostali proto, že nepatříme z hlediska bezpečnosti mezi problémová města na Vysočině. Proto dostala přednost města, kde je kriminalita větší. Realizace datového úložiště umožňuje ukládat data právě i z kamer,“ vysvětlila starostka Zdeňka Marková.

Celý kamerový systém na území Nového Města na Moravě má čítat až čtrnáct kamerových hnízd. Zatím se Novoměstští spokojí s pěti, ale rozšíření na konečný počet je plánováno během krátké doby. Kamery, jako veškerá elektronika zlevňují, a navíc jde Nové Město cestou statických, nepohyblivých kamer. Ty jsou levnější, než otočné.

„Statické kamery umožňují kvalitnější obraz a záběry při přiblížení. Navíc lze takovou kameru přemístit na čas i jinam,“ poznamenala Marková.

Novoměstský kamerový systém má sloužit městské i státní policii. Nasnímaná data nebudou k dispozici nikomu jinému, než policistům. Doba uložení záznamů je stanovená maximálně na tři sta hodin.

Anketa: Jaky je váš názor na zavedení kamerového systému?

Jako asi všude při zavádění kamer sledujících ulice měst, i v Novém Městě na Moravě se objevují odpůrci tohoto způsobu ostrahy veřejného pořádku. Kamery podle řady lidí narušují jejich soukromí.

„Je to tak půl na půl. Zda je to narušování soukromí je rozporuplné. V obchodních domech a jinde nás kamery sledují a je to samozřejmost. Ulice je také veřejné místo, tak je to asi podobné. Samozřejmě je ale otázka, kam budou ty kamery nasměrované, aby nekoukali někomu do bytu,“ soudí o kamerovém systému Pavel Šustáček.

Zmíněná možnost nahlížení do bytů domů ale novoměstská starostka vylučuje:

„Zajistíme, aby kamery do oken domu nenahlíželi. Jejich nastavení bude pouze na veřejná prostranství.“

První kamery začnou fungovat do konce listopadu. Termín je závislý i na rekonstrukci objektu policie České republiky, jejíž služebna bude na celý systém rovněž napojena. Do uvedeného termínu začnou sledovat tři kamery Vratislavovo náměstí, a ulice Žďárskou a Komenského náměstí.

Prvních pět kamer včetně stanoviště dohlížecí služby přijde novoměstskou pokladnu skoro na půl milionu korun.

Ivan Lidmila