Zhotovitel začal práce na objektu oddělení dlouhodobě nemocných číslo 1 (ODN 1) v pavilonu 7, v rámci nichž budou za provozu částečně vyměněny okenní a dveřní výplně, zatepleny obvodové stěny a dojde rovněž k zaizolování střechy budovy.

„Práce na objektu ODN 1 by měly být hotovy ještě letos. V následujícím roce bude realizace energeticky úsporných opatření pokračovat na objektu oddělení dlouhodobě nemocných 2,3 v pavilonu 3 a na objektu ředitelství v pavilonu 11. Hotovo by mělo být v březnu 2021,“ informoval Martin Kukla, náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku.

Zmíněné projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, na které Kraj Vysočina získal dotaci v celkové výši 5,7 milionu korun.