„Koná se dvakrát více seminářů, hodin v práci přibylo. Nerozhodujeme z křesel, ale častěji vyjíždíme do terénu a navštěvujeme nemovitosti ve městě i v místních částech. Myslím si, že radní i zastupitelé si za svoji práci finanční navýšení zaslouží. Je to tak úplně správně," vyjádřil se starosta Necid, jenž změnu podle svých slov sám navrhl. Naposledy se finanční ohodnocení neuvolněným zastupitelům měnilo předloni v lednu.

Od prvního ledna tohoto roku tedy všech třiadvacet neuvolněných zastupitelů Velkého Meziříčí dostane namísto původních 400 korun o 200 korun více, tedy 600 korun měsíčně. Za výkon funkce neuvolněného městského radního připadne o 400 korun navíc, obnos tím vzroste z 1 200 na 1 600 korun. Na svých 300 korunách zůstávají naopak předsedové výboru zastupitelstva nebo komise rady města. Člen výboru či komise nedostává peníze žádné. V případě, že člen zastupitelstva vykonává více funkcí, odměny se sčítají. Odměny platí po zbytek volebního období 2010 až 2014.

„Vyplácení odměn se provádí podle nařízení vlády, přičemž maximální výše odměny se stanovuje na základě počtu obyvatel obce. Ve Velkém Meziříčí s 11 900 obyvateli je možné, aby zastupitel za měsíc dostával až 799 a radní až 2 233 korun," poznamenal tajemník velkomeziříčského městského úřadu Marek Švaříček.

Více naopak nedostanou neuvolnění zastupitelé ve Žďáře nad Sázavou, Velké Bíteši, v Bystřici nad Pernštejnem ani v Novém Městě na Moravě. „Výše odměn členů zastupitelstva města se neměnily a zůstávají ve výši schválené těsně po volbách v roce 2010. Při souběhu funkcí je vyplácena pouze nejvyšší odměna. To znamená, že pokud je někdo například předsedou výboru a zároveň i předsedou komise, pobírá odměnu pouze jako předseda výboru," podotkl Petr Hanych, tajemník Městského úřadu v Novém Městě na Moravě. Členu zastupitelstva náleží v Novém Městě měsíčně 300 korun, radnímu 1600 korun.

Ve Žďáře dostává člen rady města měsíčně 2100 korun, člen zastupitelstva 490 korun. Dva roky stejná částka náleží neuvolněným členům zastupitelstva Velké Bíteše, a to ve výši 400 korun měsíčně, radnímu pak 1300 korun. „Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města dostávají lidé 1200 korun měsíčně s tím, že výplata odměny je podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru nebo komise za příslušný měsíc," sdělila velkobítešská tajemnice Radka Klímová. Při souběhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

V Bystřici nad Pernštejnem bere neuvolněný člen rady 1700 korun za měsíc, neuvolněný zastupitel 500 korun za jedno zasedání.

------------

Výše odměn

Kolik berou neuvolnění zastupitelé v oslovených městech na Žďársku (údaj v Kč/měsíc):

Velké Meziříčí

Navýšení odměn schválili zastupitelé v prosinci 2012 s účinností od 1. 1. 2013.

člen zastupitelstva 600

člen rady města 1600

předseda výboru zastup. 300

předseda komise rady 300

Žďár nad Sázavou

Výše odměn členů zastupitelstva byla schválena dne 11. 11. 2010.

člen zastupitelstva 490

člen rady města 2100

předseda výboru zastup. 1910

předseda komise rady 1910

člen výboru, komise 1580

Nové Město na Moravě

Výše odměn členů zastupitelstva města zůstávají ve výši schválené těsně po volbách v roce 2010.

člen zastupitelstva 300

člen rady města 1600

předseda výboru zastup. 800

předseda komise rady 300

Bystřice nad Pernštejnem

Poslední úprava odměn proběhla po komunálních volbách v roce 2010 s účinností od 1. 1. 2011.

člen zastup. 500/zasedání

člen rady 1700

předseda osadního výboru 1000

předseda komise 150/hod. předseda výboru 150/hod.

člen komise/výboru 100/hod.

Velká Bíteš

Výše odměn zastupitelů byly naposledy byly schvalovány v prosinci 2010.

člen zastupitelstva 400

člen rady města 1300

předseda výboru zastup. 1200

předseda komise rady 1200

předseda osadního výboru 1200

zdroj: MěÚ