Většina zastupitelů však o takové obdarování nestála. „Kde jste to vzali, můžete to nějak doložit?“ řekl například zastupitel a náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Ukázka odpadu, který vyprodukuje spalovna, která má stát i na Vysočině na zastupitele zřejmě nezapůsobila tak, jak by si ekologičtí aktivisté přáli. Pár hodin na to v pondělí totiž krajští zastupitelé výstavbu spalovny odpadů na Vysočině podpořili. „Arnika má na svůj názor právo. Ale my jako města nebo kraj problém s odpady řešit musíme. Odpady tady zkrátka jsou, snažíme se třídit, ale skládky jsou neekologické, drahé a za chvíli budou plné, co pak s tím? Oni mohou mít krásné vize, ale za šest let se nepostaví před občany a neřeknou, vážení, my nemáme ten odpad kam vyvést,“ řekl zastupitel a radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý (ČSSD).

Ten si přímo u vstupu do kongresového sálu, kde zastupitelé jednají, vyměnil pár názorů s Jindřichem Petrlíkem z Arniky. Podle Petrlíka Arnika odpad z liberecké spalovny, který předávala zastupitelům, objevila volně v lese v potoce na Frýdlantsku.

„Množství těžkých kovů v materiálu z liberecké spalovny přitom až několikanásobně překročilo limity pro použití na povrch terénu. Dioxiny, které byly nalezeny, mohou kontaminovat potravní řetězce a můžeme doložit příklady ze zahraničí, kde se tak stalo,“ upozornil Petrlík, který v Arnice vede program Toxické látky a odpady. Zdeněk Ryšavý na tyto argumenty reagoval slovy, že v Liberci bylo zřejmě něco špatně. „Pokud se budou všechny směrnice dodržovat tak jak mají, nebude problém. Proto se snažíme, aby investorem byl nějaký svazek měst a obcí dohromady s nějakou soukromou firmou,“ naznačil Ryšavý.

Podpořením ISNOVu (Integrovaný systém pro nakládání s odpady Vysočina) krajští zastupitelé dali zelenou k vypracování studie proveditelnosti. Dále odborníci podrobněji prozkoumají výhody a nevýhody lokalit, kde by měla spalovna v Jihlavě vyrůst. Prozatím se jedná o Pístově, průmyslové zóně a Pávově. ISNOV se bude zabývat také překladištěm a změnou územního plánu. Proti výstavbě spalovny odpadů v krajském městě není ani jeho primátor Jaroslav Vymazal (ODS). „Podle mě tady měla stát dávno. Tato cesta ve vyspělé Evropě funguje na výbornou. Pevně věřím, že ten, kdo se bude chtít seznámit s celým projektem ISNOV výstavbu spalovny pochopí,“ řekl primátor s tím, že se bude i nadále snažit občanům vysvětlit, že pokud chtějí být vůči přírodě zodpovědní, spalovnu podpoří.

Ve hře o umístění spalovny byl i Žďár nad Sázavou. Ale proti se postavili radní i představenstvo firmy Žďas, v jejímž areálu se výstavba spalovny předpokládala.