„Zástupci neziskových organizací, kteří na toto setkání přišli, si zřejmě těžko mohli představit, co si z něj odnesou. Vzhledem k tomu, že jsme se domluvili na termínu dalšího setkání, je zřejmé, že byli spokojeni,“ vyjádřil se k první společné schůzce „neziskovek“ vedoucí správního odboru velkomeziříčské radnice Josef Švec.

Na setkání se zástupci organizací seznámili se strategií v rámci kraje Vysočina, s projektem Zdravý kraj Vysočina, místní Agendou 21 a Kooperačním uskupením nestátních neziskových organizací, které v kraji působí.

Následnou diskusi oživily přehledně sepsané klady a zápory v oblastech činnosti neziskových organizací. Problematický je například složitý proces podávání žádostí z Fondu Vysočiny. Naopak byla oceněna spolupráce jak s krajem, tak i s Meziříčím.

„Navržen byl nový systém přerozdělování financí z Fondu Vysočiny prostřednictvím obcí s rozšířenou působností,“ přiblížila mluvčí Velkého Meziříčí Veronika Poulová.