Z hledisek pro posuzování kterého předškoláka vzít přednostně, vycházeli šéfové škol již loni. „Kritéria pro výběr jsme nyní aktualizovali, v této záležitosti jsme hovořili se zástupci školského úřadu na kraji. Ředitelé následně po vzájemné dohodě jednotlivá měřítka dopracovali a městská rada je vzala na vědomí," informoval druhý žďárský místostarosta Ladislav Bárta.

Bárta dále řekl, že v podstatě nedělali žádné velké změny. Kromě toho, že zrušili omezenou kapacitu školáků v jedné třídě, protože ředitelům činilo pravidlo v praxi potíže.

Počty dětí ve třídách

„Ve čtyřech třídách mohlo být maximálně 26 dětí. Nyní zůstává, že můžeme přijmout až 104 prvňáčků s tím, že to, kolik dětí usedne ve které třídě, závisí na rozhodnutí školy. Například ve třídách v budově ve Švermově ulici tak může být po 27 prvňácích, v zámecké pobočce 23," vysvětlil ředitel ZŠ Švermova Jaroslav Ptáček, iniciátor návrhu.

Nejdůležitějšími parametry pro kladné vyřízení posuzované žádosti jsou trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti dané školy či přítomnost sourozence budoucího prvňáčka v tomtéž školském zařízení. V ZŠ Komenského 6 pak upřednostní i děti se zdravotním postižením.

Naopak nejméně se zohledňují při příjmu do 1. třídy děti s trvalým pobytem ve Žďáře mimo spádový obvod školy nebo s pobytem mimo město Žďár. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kritéria, rozhodne los s úředně ověřeným průběhem.

K zápisu se po Novém roce dostaví děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna 2007. Nejvíce prvních tříd bude otevřeno tradičně ve 4.ZŠ Švermova, celkem čtyři, přičemž jedna třída v odloučeném pracovišti Zámek.

Jiný termín

Se třemi třídami počítají v ZŠ Palachova a shodně po dvou ve školních organizacích v Komenského ulici. „Původně stanovený termín konání zápisů do prvních tříd základních škol kolidoval s prezidentskými volbami, a vzhledem k tomu, že ve školách bývají zřizovány volební místnosti, museli jsme termín přesunout. Ve všech školách se tedy zápis uskuteční v pátek 18. ledna 2013 od 14 do 17 hodin a v sobotu 19. ledna v době od 9 do 11 hodin," upozornil na změnu první žďárský místostarosta Jaromír Brychta.

Podle informací ze začátku školního roku nastoupilo letos do 1. tříd základních škol ve městě 249 školáků, z toho 52 dětí do ZŠ Komenského 2, 33 dětí do ZŠ Komenského 6, 103 dětí do ZŠ Švermova a 61 dětí zahájilo povinnou školní docházku v ZŠ Palachova.

Pro prvňáčky bylo otevřeno celkem 11 tříd a dvě přípravné v ZŠ Komenského 6. Celkem pak do žďárských škol chodí 2039 žáků.

--------------

Co rozhoduje o přijetí prvňáků?

Kritéria jsou řazena dle důležitosti při posuzování žádosti:

1. Ředitel základní školy přijme přednostně děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy.
2. Ředitel základní školy přijme do 1. třídy děti, kteří mají ve škole své sourozence.
3. Ředitel základní školy přijme do 1. třídy děti a vnoučata současných i bývalých pracovníků školy.
4. Ředitel základní školy přijme do 1. třídy děti s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou mimo spádový obvod.
5. Ředitel základní školy přijme do 1. třídy děti s trvalým pobytem mimo město Žďár nad Sázavou.

Ředitelka ZŠ Komenského 6 má navíc v kritériích pro přijetí na třetím místě to, že do 1. třídy přijme děti se zdravotním postižením (viz zde níže):

1. Ředitelka základní školy přijme přednostně do 1. třídy děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu dané školy a s trvalým pobytem v obcích uvedených v Obecně závazné vyhlášce
města Žďáru nad Sázavou č. 4/2012 o stanovení spádových obvodů základních škol
zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.
2. Ředitelka základní školy přijme do 1. třídy děti, které mají ve škole své sourozence.
3. Ředitelka základní školy přijme do 1. třídy děti se zdravotním postižením.
4. Ředitelka základní školy přijme do 1. třídy děti a vnoučata pracovníků školy.
5. Ředitelka základní školy přijme do 1. třídy děti s trvalým pobytem ve Žďáře nad Sázavou
mimo spádový obvod dané školy.
6. Ředitelka základní školy přijme do 1. třídy děti s trvalým pobytem mimo město Žďár nad Sázavou.

zdroj: MÚ Žďár nad Sázavou