V Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy je pálení jakýchkoliv ohňů v nezastavěné oblasti bez souhlasu správy CHKO zakázáno. Tento zákaz se ale nevztahuje na zastavěná místa v obci. „Zákon o ochraně přírody a krajiny hovoří jasně. Pálení ohňů je možné pouze na vyhrazených místech. Jinak se organizátoři vystavují finančnímu postihu," informoval mluvčí CHKO Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

V každém případě, a to i mimo jakoukoliv chráněnou oblast, by ale o plánovaném zapalování hranic měli vědět také hasiči. „Pálení čarodějnic je vhodné nahlásit na operační středisko. Každý hasičský záchranný sbor má své webové stránky, na nichž je elektronický formulář pro tyto akce nebo přímo vyčleněné telefonní číslo, na které se volá," řekl Bohdan Kalina, velitel Sboru dobrovolných hasičů Kuklík na Žďársku.

„Většinou jsou tyto akce poměrně dobře zajištěné sbory dobrovolných hasičů. Obec si to domluví se svou jednotkou a dobrovolní hasiči pak drží požární hlídku. Nám už se několikrát stalo, že jsme hasili trávu a keře, které se nacházely v blízkosti vatry. Oheň se často přenáší sálavým teplem na desítky metrů, proto je nutné ho hlídat," doplnil Kalina.

Podle ekologů si ale někteří pletou pálení čarodějnic se zakládáním divoké skládky. Na hranici naskládají vše, co doma překáží. Od starých pneumatik přes použitý textil až po shnilou slámu. Mnohé z těchto věcí patří spíše do sběrného dvora než na vatru. Mimo jiné také proto, že kvůli spalování takových materiálů vzniká obrovské množství škodlivých látek, uvolňujících se do ovzduší. Dalším rizikem z toho pramenícím je nekontrolovatelné vzplanutí a hrozící požár a také újma na zdraví lidí v okolí ohně.