Čeho se průzkum týkal? Spokojenosti zaměstnanců s prací v nemocnici. „Je to příjemné překvapení,“ konstatoval náměstek hejtmana kraje Vysočina pro zdravotnictví Pavel Hájek. Ve výsledcích nedávného hodnocení, které se týkalo výhradně spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí, se totiž naopak novoměstská nemocnice dostala na poslední místo v kraji.

Do hodnocení spokojenosti zaměstnanců se tentokrát všechny nemocnice v kraji Vysočina nezapojily – některé z nich s odůvodněním, že provádějí dělají vlastní průzkumy.

Do ankety organizace HealthCare Institute se dostala jenom ta zdravotnická zařízení, ve kterých anketní lístky vyplnilo nejméně třicet zaměstnanců.

Organizátoři ankety se ptali například na to, zda by respondenti nemocnici doporučili svým známým, jestli mají psychicky náročné povolání či jsou spokojeniv pracovním kolektivu. A jestli by si opět zvolili stejného zaměstnavatele, případně zda se v poslední době dočkali poděkování od svého nadřízeného . „Výsledek ankety nás potěšil. Otázky byly podobné jako u interních průzkumů, které si děláme sami,“ uvedl ředitel novoměstské nemocnice Zdeněk Kadlec.

Co novoměstským lékařům a dalšímu personálu nemocnice chybí? „Zaměstnanci by samozřejmě chtěli více peněz a méně práce, to je všude stejné. Stojí také o zlepšení komunikace mezi sebou na jednotlivých odděleních i mezi jimi navzájem a o zaměstnávání lidí profesně na výši,“ četl z výsledku průzkumu ředitel novoměstské nemocnice Zdeněk Kadlec.

Nejčastější výhrady zaměstnanců českých nemocnic se podle organizátorů průzkumu týkaly zejména platového ohodnocení, které neodpovídá množství a kvalitě odvedené práce a také velké zodpovědnosti. Novoměstská nemocnice nebyla výjimkou.

„Mám dvanáct tisíc čistého a víc nedostanu. Nejsem žádným nováčkem a rozhodně si nemyslím, že bych měla málo práce. Naopak jí přibývá, ale peněz ne. To není příliš motivační,“ vyjádřila se pracovnice z řad středního zdravotnického personálu novoměstské nemocnice, která si z osobních důvodů nepřála zveřejnit svoje jméno. „Jenže kdybych si v regionu hledala jiné místo, asi by to o moc lepší nebylo,“ dodala žena.

------------

Žebříček podle spokojenosti jejich zaměstnanců

1. Nemocnice Třinec

2. Úrazová nemocnice Brno

3. Hornická nemocnice Karviná

4. Všeobecná fakultní nemocnice Praha

5. Vojenská nemocnice Olomouc

6. Fakultní nemocnice Hradec Králové

7. Nemocnice Na Františku s poliklinikou v Praze

8. Nemocnice Strakonice

9. Ústřední vojenská nemocnice v Praze

10. Nemocnice Nové Město na Moravě

⋌zdroj: HealthCare Institut