V nedalekém lese nad zámkem na severovýchodním okraji obce nechal hrabě Mitrovský zbudovat několik romantických objektů. Lesopark Templ ozdobil chrámek osvícenství s hrobkou (kaple Templ, podle které pak dostal lesopark název), empírový egyptský obelisk, anglická lázeň či umělé kaskády. Ve své době patřil k nejkrásnějším na Moravě. Nejvýznamnějšími dřevinami v parku jsou modřín opadavý, borovice limba, lípa velkolistá a jilm lysý.

Lesopark Templ obec Dolní Rožínka s pomocí různých dotací postupně opravuje. „Loni jsme dělali na chrámu novou střechu, letos nepropustnou vrstvu kolem hrobky, aby vlhkost nevzlínala do fasády, příští rok bychom rádi opravili fasádu," uvedl starosta Dolní Rožínky Zdeněk Horák. Zřícenou anglickou lázeň obec udržuje tak, aby se nerozpadala ještě víc.

Zřícená kaple

Na jihozápadním konci vsi v lese Jivina (po levé straně od silnice vedoucí do Strážku) vznikla umělá zřícenina kaple. I tuto stavbu nechal zbudovat Jan Nepomuk hrabě Mitrovský, a to v letech 1781 1789. Měla půdorys kruhové výseče, zdobila ji fresková malba a její výklenky různé sošky. Sloužit mohla i jako romantická kulisa pro výlety panstva při ukončení lovu zvěře, později ji ale zarostla hustá vegetace. I umělou ruinu před několika lety obec zpřístupnila turistům. „Kolem zříceniny byly vykáceny náletové dřeviny a došlo ke zpevnění zdiva, aby z něj nepadaly kameny. Došlo také k úpravě značené přístupové cesty pro turisty," dodal starosta.

Loni byly dokončeny také vegetační úpravy, které byly spojeny i s obnovou alejí v Dolní Rožínce. Vznikla tak nová alej směrem k Jivině a alej od zámku nahoru do Templu.