„Každý, kdo někdy vkročil do tamních zahrad, dosvědčí, že tam panuje nevšední atmosféra. Na jedné straně je člověk na dosah mnichům cisterciákům a jejich rajskému dvoru, kde se i v dnešní době pěstují bylinky a květiny podle tradic konventní zahrady. Na straně druhé ho pohltí úchvatné výhledy přes Konventní rybník, ve kterém se jako v zrcadle odráží Santiniho Zelená hora. Ani v letošním pandemickém roce nechtějí zámečtí ochudit návštěvníky o zážitek z návštěvy tohoto místa, a proto v termínu od 10. do 16. srpna připravili srpnovou procházku zahradami v doprovodu průvodců,“ potvrdila manažerka zámku Martina Sedláková.

Tradiční jarní otevírání zahrad bylo spojeno se jménem Thamary Kinské, rozené kněžny Thamar Amilakvari. Ta se o zahrady starala od roku 1991 a vtiskla jim jejich současnou podobu. „V části zahrady s parkovou úpravou a vzrostlými stromy založila také svou oblíbenou skalku, která je osázena mateřídouškou, koniklecem, floxami a dalšími skalničkami. Po léta v zahradě šlechtila různé druhy pivoněk a růží. Po úmrtí paní Thamar v roce 2019 tam byly na její památku vysázeny dvě magnolie,“ sdělila Sedláková.

Srpnové prohlídky začnou vždy v celou hodinu. První se uskuteční v deset hodin a poslední v sedmnáct hodin. „Délka trvání je okolo šedesáti minut. Vstupenku na prohlídky si je potřeba si rezervovat předem na webových stránkách zámku,“ upřesnila Sedláková.

Hlavní roli v komentovaných prohlídkách bude tentokrát hrát čas. „Spolu s našimi průvodci se návštěvníci podívají na roli času v různých historických obdobích. Dozví se, jaký byl význam času pro mnichy cisterciáky nebo jakou symboliku ukrývají zámecké květiny. Právě vizuální spojení květin a symboliky času je naší letošní hlavní výzvou,“ uvedla Eva Černá, jedna z autorek letošního konceptu a také hlavní tvůrkyně květinových instalací v zahradách.