Muže, který dlouho pobíral sociální dávky, odborně označované jako příspěvek na bezmocnost, prohlédl lékař Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) a na základě prohlídky přehodnotil jeho zdravotní stav.

Místo plně bezmocným ho uznal bezmocným už jenom částečně. OSSZ poslala úřední dopis, kterým ho o změně v jeho zdravotním stavu vyrozuměla. Ale o muže pečovala dcera, která na tuto péči také pobírala sociální příspěvek od městského úřadu v Havlíčkově Brodě.

Její povinností bylo úřadu nahlásit změnu ve zdravotním stavu otce, ale neučinila to. Rok pobírala dál příspěvek. Úřad to zjistil a nařídil ženě celou částku vrátit. „Problém byl v tom, že postižená žena na začátku nevěděla, jak správně naložit s úředním dopisem,“ povzdychla si Vlasta Kahulová, vedoucí sociální poradny Informačního a poradenského centra ČSŽ.

„Ať už úřednímu dopisu nerozuměla, nebo ho nečetla, to už není rozhodující. Netušila, že má povinnost změny ve zdravotním stavu otce někomu vůbec hlásit. Ale to ji v takovém případě neomlouvá a úřad to ani neobměkčilo. Dohodli jsme se s úřadem aspoň na splátkovém kalendáři.“

„Klientka je bez práce, peníze nemá,“ dodává Kahulová. „Nový zákon o sociálních službách skutečně přinesl velké změny. Přetížení úředníci, sami zavaleni prací, na klienty nemají čas. Někdy jim nedokážou všechny souvislosti vysvětlit tak, aby je klienti správně a rychle pochopili,“ vysvětluje Kahulová.

K tomu právě slouží bezplatná sociální poradna Českého svazu žen. Některé případy jsou ale natolik závažné, že raději žádáme o konzultaci například Český helsinský výbor,“ říká. Projekt poradny je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.