Za kompostéry včetně dvou nových kontejnerů na textil bylo vydáno celkem 1,1 milionu korun, přičemž radnice na jejich pořízení získala osmdesátiprocentní evropskou dotaci. Nákup domácích kompostérů je dalším počinem města, jak snížit množství nevytříděného odpadu z domácností ukládaného za úplatu na skládku komunálního odpadu.

Již od začátku loňského roku používají v rámci pilotního projektu Zelená osada kompostéry domácnosti v Mělkovicích, místní části Žďáru, kde z tohoto důvodu město nemusí nechat vyvážet kontejnery na bioodpad, za což mají tamní obyvatelé sníženou taxu poplatku za svoz a zpracování komunálního odpadu.