„Školky byly znovu otevřeny 11. května, kdy se do tříd vrátila zhruba třetina dětí. Nyní je docházka dvoutřetinová, mateřské školy navštěvuje okolo 440 dětí,“ vyjádřil se místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Rodiče mají také velký zájem na tom, aby byly žďárské mateřské školy otevřeny i v době letních prázdnin. „V minulých letech školky fungovaly tak, že bylo v provozu pět až šest tříd ve školce na Vančurově nebo na Veselské ulici. V letošních prázdninách budou fungovat celkem čtyři budovy a jedenáct tříd,“ popsal připravenost mateřských škol vyplnit přání rodičů Klement.

Do prázdninové výuky v mateřských školách je zatím přihlášeno 220 dětí. „Bude otevřena mateřská škola Okružní, Brodská, Santiniho a Haškova. Ve zbylých mateřských školách budou probíhat nutné opravy,“ doplnil žďárský místostarosta.