Už v prvních měsících provozu, kdy se centrum v Balinách ještě postupně vybavovalo, přijeli návštěvníci. „Prvními klienty byly především třídy škol nebo třídy handicapovaných. Ze začátku děti poznávaly areál a aktivity, které zahrada poskytuje. Šlo v podstatě o seznámení s areálem," řekla vedoucí pracoviště v Balinách Jana Audy.

Jedni z návštěvníků byli uživatelé denního stacionáře Nesa ve Velkém Meziříčí. „Po slavnostním otevření jsme do centra zavítali s našimi uživateli na prohlídku, kde jsme se podívali, jak dokončený areál vypadá a také jsme zjišťovali, co nám může nabídnout. Nešlo však o naši první spolupráci, se společností Chaloupky jsme navázali kontakt už minulý rok na podzim," řekla zástupkyně vedoucí denního stacionáře Nesa Marcela Jůdová. Právě společnost Chaloupky, která se zabývá ekologickou výchovou a po celé Vysočině má několik různě orientovaných pracovišť, centrum v Balinách vybudovala.

Posezení u ohně

Programy, které má personál Chaloupek v Balinách pro veřejnost připravené, sklízí velký ohlas. „Programy jsou pro lidi s mentálním postižením velice vhodně připravené. Ať už v Balinách nebo v našem stacionáři," pochvalovala si Jůdová.

Stejný názor má i pracovnice domu s pečovatelskou službou ve Velkém Meziříčí Dana Pospíšilová. Ta se do areálu přijela podívat na podzim se skupinkou seniorů. „Zároveň s námi v centru byli také prvňáčci ze základní školy ve Školní ulici a program byl přichystaný tak, aby žáčci spolupracovali se seniory. Byla to velmi příjemná spolupráce a naši senioři ji hodnotili pozitivně," sdělila Pospíšilová. „Vyšlo nám počasí a tak jsme venku sbírali přírodní materiál pro vytvoření podziní dekorace. Poté jsme si poseděli u ohně a nakonec děti vevnitř dozdobily jejich výtvory. Každému dítěti pomáhala některá z našich babiček," popsala spolupráci Pospíšilová z domu pro seniory.

Společnost Chaloupky se věnuje organizaci jednodenních i pobytových programů pro školy, ale i pro dospělé. Náplní programů jsou především ekologická a přírodovědná témata. Účastníci zažijí například pobyt v přírodě, prostřednictvím pozorování se seznámí s rostlinami a živočichy anebo nakrmí hospodářská zvířata.

Kontakt s přírodou

Cílem zahradní terapie je při pobytu na zahradě a kontaktu s přírodou aktivovat paměť, pozornost, myšlení, učení, tvořivost a časoprostorovou orientaci. „Projekty jsou většinou dlouhodobé. Nyní máme novou nabídku pro školy, která se bude postupně rozšiřovat," řekla vedoucí Balin Audy.

O programy, které Chaloupky připravují, je velký zájem. „Vždy, když zveřejní nabízené programy pro školy, musíme se zavčas přihlásit, aby nám vyšel termín," potvrdil ředitel základní školy Školní Petr Blažek. „Cesta prvňáků do Balin nebyla první návštěvou některého z pracovišť Chaloupek, nabídku různě zaměřených projektů využíváme dlouhodobě. Pravidelně chodíme do centra na Ostrůvek a naposledy jsem se s deváťáky zúčastnil terénního měření," dodal ředitel.

Na následující měsíce si kvůli zimnímu počasí v Balinách připravili spíš aktivity uvnitř v centru. „V prosinci nás čeká výstava hraček s názvem Kouzelný svět dětí, kde se představí místní drobní výrobci hraček, ale řekneme si také něco o výrobě v asijských zemích," odhalila chystanou akci Audy. Výstavu doplní doprovodný program v podobě loutkového divadla, jarmarku, rukodělné dílny anebo novoročního koncertu.