K léčbě a rehabilitaci handicapovaných dětí ze slabších sociálních skupin například z dětských domovů, a do budoucna také seniorů poslouží příroda.

„Naším cílem je díky přírodě a kontaktu s ní usnadnit znevýhodněným osobám začleňování do společnosti a zároveň podpořit jejich aktivní život,“ vysvětlila záměr Jana Audy, vedoucí pracoviště Chaloupek ve Velkém Meziříčí, která se věnuje realizaci této části projektu.

Procvičí si smysly

V první fázi dojde k rekonstrukci objektu bývalé zemědělské usedlosti v Balinách, v níž bude vybudována učebna a další místnost v podkroví. Zaměstnanci i klienti v něm mají najít celoroční zázemí.

Na nádvoří si klienti vyzkouší zahradničení, v samotné zahradě si pak pod dohledem odborných pracovníků na přírodních i herních prvcích procvičí své smysly a různé formy pohybu pod širým nebem.

Podle vyjádření Jany Audy přesný plán podoby areálu teprve vzniká s tím, že v dalších letech počítají rovněž s možností ubytování. Takže rodiny s potomky s postižením budou moci do zařízení přijet nejen na několik hodin, ale pobyt pojmout jako delší výlet.

„Nové specializované pracoviště nebude sloužit pouze omezené skupině klientů, ale bude jej využívat široké spektrum organizací pracujících se znevýhodněnými dětmi a mládeží,“ přiblížila plány Deníku Hana Zahrádková, koordinátorka mezinárodní spolupráce.

Mezi činnosti projektu zahradní terapie náleží zajištění zahradně-terapeutického vzdělávání pracovníků ze sociální oblasti a studijních cest do zahraničí za účelem výměny zkušeností. Budou uspořádány i tři mezinárodní odborné konference a vydány vzdělávací publikace o zahradní terapii.

Srpen 2014

„Před zahájením akce jsme si dělali průzkum zájmu o takovéto zařízení mezi rodiči dětí s různými typy postižení a zařízeními v okolí Velkého Meziříčí. Odezva byla,“ tvrdí Jana Audy.

Akce Chaloupek s náklady ve výši devatenáct milionů korun je součástí velkého česko-rakouského projektu podpořeného Evropskou unií. Dotace pokryje devadesát procent výdajů. Hotovo by mělo být v roce 2013 včetně zkušebního provozu do srpna 2014.

Projekt poprvé v sociální oblasti sdružuje partnery z území Jihočeského a Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a města Vídeň.