„Terapie není jen prací na zahradě, ale nabízí i řadu dalších možností a aktivit, které jsou vhodné pro osoby s mentálním a zdravotním postižením. Zahradní terapie je ozdravná metoda, která využívá pobytu v přírodě a pomáhá člověku cítit se lépe, jak psychicky, tak i fyzicky,“ popisuje jedna z účastnic vzdělávacího programu Michaela, pracovnice stacionáře.

„Pomocí zahradní terapie dochází k aktivizaci a stimulaci všech smyslů, zapojují se různá centra mozku, což vede ke zlepšování koncentrace, paměti, uvolnění. Zlepšuje se jemná i hrubá motorika, klient může pracovat s kousky přírodních materiálů, zkouší různé povrchy a rostlinné struktury jako mech, duté stonky, kamínky, šišky. Nehledají se žádné složitosti, vše vychází z přírodnin a jednoduchosti. Pomocí činnosti lze zmírnit projevy agresivity, zlepšit koncentraci, nabídnout relaxaci. Kontakt s přírodou přináší klientům klid a uvolnění,“ sděluje svoje postřehy další z účastnic Kateřina, pracovnice stacionáře.

Žďárský den venkova.
Hlavní hvězdou letošního Dne venkova bude včela

Pracovnice obou stacionářů byly seznámeny se základy terapie v zahradě, s animoterapií, s aktivitami v zahradě a s různými pomůckami, které mohou při zahradních činnostech využít. Mezi ně patří například ergonomické nářadí. V rámci školení byly nabídnuty různé praktické příklady zahradní terapie, které si mohli účastníci prakticky vyzkoušet. Uživatelé i zaměstnanci obou zařízení se těší, až budou moci nové aktivity vyzkoušet v praxi. Rosu i Nesu totiž čeká rozsáhlá úprava zahrady, která má klientům zprostředkovat zmíněné aktivizační, odpočinkové a terapeutické prvky.

„Jsem moc ráda, že jsem se školení zúčastnila. Bylo velmi podnětné a bylo velmi dobře načasované, protože díky blížící se rekonstrukci zahrady budeme moci již brzy využít v praxi různé aktivity a činnosti, které jsme se na kurzu naučily,“ shrnuje Lucie, sociální pracovnice z Rosy.

Tým denního stacionáře Rosa a Nesa