„Už loni jsme jich tu kolem deseti měli,“ popsala Pavla Sládková z Vojnova Městce. V jezírku tam mohou chráněné čolky obecné pozorovat především za slunečného a teplého počasí, kdy je voda prohřátá. Za chladu se samci i samice ukrývají u dna vodní nádrže.

V rámci Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy, kam Vojnův Městec patří, se sice jedná o relativně běžný druh, nic to však nemění na tom, že je zákonem chráněný. „Je zařazen mezi silně ohrožené druhy živočichů,“ uvedl Petr Mückstein, zoolog Správy CHKO Žďárské vrchy s tím, že právě letos se ochranáři monitoringem čolků zabývají, a to za pomoci nových speciálních pastí.

Čolci obecní se do rybníčků a mělkých vodních ploch stahují hned, jak procitnou ze zimního spánku, tedy obvykle v březnu a dubnu. Dokud je voda studená, přežívají u dna, málo se hýbou a nepřijímají potravu. Aktivní začínají být, stoupne-li teplota vody nad 8 stupňů Celsia.

Během jara a léta pak dojde k rozmnožování, koncem léta a začátkem podzimu čolci vodu opouštějí a žijí skrytě na souši poblíž míst rozmnožování až zhruba do října či listopadu, potom upadají do zimního spánku.