Základní škola Bobrová je podle zástupce ředitele školy Tomáše Šindlera zapojena do zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů druhým rokem.

„Aktivita žáků za podpory vyučujících i ochotných rodičů a obyvatel spádové oblasti školy vedla letos ke shromáždění více než 4300 kilogramů vyřazených elektrospotřebičů a jejich odevzdání k odborné likvidaci a hlavně recyklaci firmou Elektrowin,“ sdělil Šindler.

Účast na projektu zapadá podle Šindlera do dlouhodobé koncepce školy v oblasti environmentální výchovy a není jedinou činností tohoto charakteru. Dle jeho slov se školáci podílí mimo jiné i na projektu Les ve škole, škola v lese či jsou dlouhodobě aktivní v mezinárodním programu Eco-schools.

„Finanční prostředky získané zpětným odběrem spotřebičů škola investuje do vybavení, které zpestří nabídku odpočinkových aktivit žáků o přestávkách a po vyučování. Pořídíme venkovní trampolínu, stolní fotbálek, stolní tenis a jiné společenské hry,“ dodal Tomáš Šindler z bobrovské školy, která je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola.

Na Vysočině se do projektu přihlásilo 38 škol s osmi tisíci žáky. „Letošní ročník kampaně se setkal s nebývalým zájmem školských zařízení,“ uvedl za organizátora Roman Tvrzník, generální ředitel společnosti Elektrowin.