„Školy mají méně peněz na nepedagogické pracovníky. Tak nás ředitel požádal, abychom navýšili příspěvek města. My bychom naopak potřebovali šetřit, ne navyšovat,“ sdělil starosta Velkého Meziříčí Radovan Necid s tím, že škola přeorganizuje rozvrh a tělocvičnu opustí.

Radní se rozhodli, že nejlepším řešením je tělocvičnu pronajmout ke sportovním účelům. Bude dána výzva, aby firmy předložily svoje nabídky.
„Slibujeme si od toho, že náklady ponese budoucí nájemce, který má možnost si tam přivydělat,“ poznamenal starosta Necid.

Všichni zájemci budou pozvání na jednání rady a budou muset předložit svůj podnikatelský záměr. Pokud se nepodaří tělocvičnu pronajmout, bude nutné hledat další varianty. Nejzazší možností je podle starosty Radovana Necida prodej.

„Je tam ještě morální přednostní právo spolku Ludmila, respektive církve, které byl majetek v roce 1956 odcizen,“ vysvětlil starostaVelkého Meziříčí Radovan Necid.

LUCIE KUČEROVÁ