Akademie, při níž se divákům v Domě kultury se svými vystoupeními představili školáci ze všech tříd včetně těch ze „zámecké“ školy, poté pokračovala setkáním pedagogů, jež se za pětatřicet let existence školy podíleli na výuce v ní. Při akci nechyběl ani jarmark podzimem motivovaných žákovských výrobků.