„Našla ho dvě všímavá děvčata. Netopýr byl ještě studený, neschopen letu a třepal se. Třesem si zvyšoval tělesnou teplotu. Děvčata jej vzala do ruky, aby na něj přicházející návštěvníci omylem nešlápli, odnesla ho k průvodkyni a společně pak zavolaly na Správu Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy. My jsme si poté pro něj přijeli," popsala mluvčí Správy CHKO Žďárské vrchy Jana Kristianová.

Podle ochranářů šlo v tomto případě o netopýra vodního. „Byla to samička a s největší pravděpodobností již se zárodkem mláděte, neboť tak jako třeba srny či jezevci, i netopýři mají utajenou březost a páření probíhá na podzim," prozradila Jana Kristianová. „Probudila se zřejmě díky teplému počasí," dodala ochranářka.

Malý okřídlený savec se na nějakou dobu zabydlel v lepenkové krabici. „Létající hmyz, který je jeho pravidelnou potravou, mu nahradili mouční červi, které s velkou chutí přežvykoval," usmála se při vzpomínce na apetit nalezené „létající myši" Jana Kristianová. Zachráněný netopýr byl posléze opět vypuštěn zpět do volné přírody.

Netopýři vodní patří k našim nejběžnějším druhům netopýrů. Ve Žďárských vrších se ovšem tak často nevyskytují. „Mnohem více jich bývá v nedaleké Svratecké hornatině. V okolí Žďáru neregistrujeme ani jedno zimoviště," informoval zoolog Petr Mückstein ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Tento druh patří mezi menší netopýry. „Je hnědě zbarvený a říká se mu vodní zejména proto, že nejhojněji se vyskytuje v rybničnatých oblastech pahorkatin. Vyhovují mu lesnaté lokality s dostatkem vodních ploch. Je specialistou na sběr hmyzu nad vodní hladinou a někdy i přímo z vodní hladiny, což dělá málokterý druh. Většinou netopýři chytají hmyz v letu. Má k této metodě shánění potravy uzpůsobené prsty na nohách, jsou prodloužené, a tak hmyz z vodní hladiny může doslova shrabovat," prozradil zvláštnost netopýra vodního Petr Mückstein.

Opuštěná důlní díla

Letní kolonie netopýrů vodních lze nalézt v dutinách stromů v blízkosti vodních ploch nebo v mostních konstrukcích. „Některé takovéto letní kolonie registrujeme i ve Žďárských vrších. Jsou ale poměrně malé, žije v nich tak jedna dvě desítky jednotlivců," prozradil Petr Mückstein.

Coby zimoviště si netopýři vodní, podobně jako další druhy těchto okřídlených savců, vybírají nejčastěji opuštěná důlní díla. Mezi jejich největší predátory patří kočky. „Nebezpečí pro ně ale představují také kuny a samozřejmě člověk," řekl Petr Mückstein.

Nejvíce ohroženi jsou netopýři, a to nejen ti vodní, v době, kdy se probouzejí ze zimního spánku. „Je to tím, že jsou ještě po nějakou dobu malátní," vysvětlil zoolog.

Netopýři už ze svých zimovišť vylétají. „Souvisí to s teplotou i s potravní nabídkou. Jakmile se venku objeví první hmyz, netopýři vylézají také," doplnil Petr Mückstein.