Nápad vyzývá lidi k vytvoření kontaktu ve vlastním mobilním telefonu na jejich blízkou osobu. Pod mezinárodně sjednoceným názvem ICE (In Case of Emergency – V případě nouze) pak na něj prý mohou zdravotníci či záchranáři snadno volat blízkého či příbuzného majitele telefonu v případě třeba dopravní nehody.

Iniciativa ICE kontaktů se šíří především po internetu. Některé názory ji označují za dobrý nápad, jak dát záchranářům či hasičům a policistům srozumitelné vodítko k vyhledání blízké osoby dotyčného, i k možnému případnému zjištění bližších informací o zdravotním stavu postiženého.

Citlivá záležitost

„Při dopravních a jiných nehodách mají zranění při sobě mobilní telefon. Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Každý by měl proto mít v telefonním seznamu na svém mobilu rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze,“ zní myšlenka nápadu ICE kontaktu v každém telefonu. Skutečnost, že se tato myšlenka mezinárodně šíří, vedla generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR k vydání tiskové zprávy, v níž se však od této iniciativy distancuje. Na vybrané kontakty v nalezených mobilech prý nevolají.

„V nalezených mobilech na místě události hasiči nevyhledávají žádné kontakty z důvodu informování blízkých osob. Toto informování je plně v kompetenci Policie ČR. Hasiči na místě nehody manipulují s osobním majetkem poškozených nebo obětí pouze a výhradně za účelem zabránění poškození nebo případnému odcizení tím, že osobní věci shromáždí a následně předají majiteli nebo Policii ČR.“

Rovněž zdravotníci se stavějí poněkud skepticky k myšlence speciálního kontaktu v telefonu, na který by měli volat v případě nehody či zdravotních potíží. Není to podle nich žádná mezinárodně uznaná iniciativa. „Z našeho pohledu je to spíš zbytečnost.

Záchranná služba na výjezdu nevolá příbuzným, nemá k tomu žádný důvod. Úkolem záchranné služby je co nejrychleji poskytnout zdravotní péči, a v tom nám telefonáty s příbuznými nijak nepomohou. Zraněného v bezvědomí co nejlépe a nejrychleji ošetříme a odvezeme do nemocnice - to je naše priorita. Kontakt s rodinou obstarává až personál v nemocnici, případně policie,“ uvádí ředitelka Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová. Podle některých názorů zdravotníků je pro ně lepší použít pro pojmenování kontaktu v mobilu pro případ nouze klasických výrazů – máma, táta, babička.

Podle mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR kraje Vysočina Jany Kroutilové je nutné také brát v úvahu psychologický aspekt. „Informovat blízké nebo pozůstalé je citlivá věc. Policie tak činí, ale nikoliv telefonicky, nýbrž osobně.“ Policisté za blízkou osobou přijedou, citlivě jí vysvětlí situaci a případně pomohou v situaci, kdy může osoba třeba i omdlít. To při telefonickém kontaktu není možné.

MICHAL FOHL