"Jde o mezinárodní štábní cvičení Inex, nikoli o praktický výcvik v terénu. Akce prověří připravenost integrovaných záchranných systémů a úřadů na mimořádné události, uvedla mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Námětem cvičení je výbuch nákladního vozu při veřejné akci na náměstí T.G. Masaryka v Pelhřimově, při němž jsou lidé ohroženi radioaktivitou. "Akce je zaměřena na procvičení odezvy na teroristický čin, při němž je proti obyvatelstvu použita bomba nebo rozbuška obsahující radioaktivní zářič. Cvičení nedoprovází praktický výcvik v terénu, občané tak nejsou nijak omezováni," uvedla mluvčí.

Štábního cvičení se účastní více než pět desítek lidí z krizového štábu kraje Vysočina, města Pelhřimov a Státního ústavu pro jadernou bezpečnost. Po celém světě je do cvičení Inex zapojeno 22 zemí, které řeší podobnou krizovou situaci. Kraj Vysočina byl podle Svatošové osloven jako jediný zástupce České republiky.

K výbuchu se podle scénáře přihlásila skupina extremistů. Neštěstí si fiktivně vyžádalo 20 zraněných, z toho 12 těžce. Po celý den se cvičí přijetí preventivních opatření, dekontaminace, organizace přesunu občanů do provizorních ubytovacích prostor a zřízení krizových linek. "Během těchto cvičení máme příležitost zdokonalit vzájemnou součinnost jednotlivých úrovní krizového řízení," uvedl hejtman Jiří Běhounek.