Budova se záchodem o rozměrech tři krát čtyři metry je postavena jako pokračováni zdi farské zahrady v Rozsochách. „Veřejné WC má sloužit především starším lidem, kteří jezdí udržovat na hřbitov hroby nebo navštěvují bohoslužby v nedalekém kostele svatého Bartoloměje,“ uvedl starosta Rozsoch Augustin Holý.

„Zařízení však najde nepochybně využití i ze strany ostatních obyvatel obce a jejích návštěvníků,“ dodal. Toaleta má bezbariérový přístup a je zařízena tak, aby byla využitelná také pro vozíčkáře. „Zapínání světel a větrání je řízeno automaticky, aby nedocházelo k plýtvání elektrickou energií. Stejně tak se po určité době automaticky zastaví i puštěná voda,“ sdělil starosta.

„Podlahové topení má za úkol v zimních měsících stavbu termovat, aby se zde udržela alespoň minimální provozní teplota. Na pořádek a čistotu dohlíží najatý pracovník,“ doplnil.

Záchod je otevřen sedm dní v týdnu

Veřejné WC mohou lidé v Rozsochách využívat sedm dní v týdnu. „Otevřeno je vždy od šesti hodin ráno do osmi večer,“ nechal se slyšet starosta. Na to, jak provoz toalety v obci funguje, se chystají podívat i představitelé Bystřice nad Pernštejnem. Tam budou totiž veřejné záchody zprovozněny v červenci. V současné době vznikají v zadní přístavbě městského muzea.

„Postavit toalety, to bylo to nejjednodušší, ale co s nimi dál? Budeme hledat někoho, kdo by si je pronajal a udržoval je v čistotě a dobrém stavu. Nechceme, aby se z nich časem stala špinavá a páchnoucí zóna,“ informoval bystřický starosta Karel Pačiska. „Toalety v Rozsochách jsou otevřeny denně, tak se pojedeme poučit, jak to tam chodí,“ dodal.

Záměr pořízení veřejného WC byl v Rozsochách schválen již v roce 1996. „V minulém roce byla provedena jeho hrubá stavba a letos 2. května bylo vydáno kolaudační rozhodnutí,“ řekl Augustin Holý.